Leczenie i konsultacje

Leczenie: Ambulatoryjna psychoterapia dorosłych i młodzieży

konsultacja diagnostycznaKonsultacja diagnostyczna – kilka spotkań mających na celu określenie obszaru problematyki, z którą boryka się zgłaszająca osoba (zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe: lękowe, obsesyjno-kompulsywne, reakcja na stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych).

psychoterapia indywidualnaPsychoterapia indywidualna – sesje trwające 50 min. zazwyczaj raz w tygodniu. Długość trwania psychoterapii uzależniona jest od specyfiki przeżywanych przez osobę trudności. Celem jest poprawa samopoczucia i zwiększenie satysfakcji z funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.

psychoterapia rodzinna i małżeńskaTerapia rodzinna – forma terapii, w której w spotkaniach uczestniczą członkowie rodziny Pacjenta. W zależności od potrzeb spotkania odbywają się w podsystemach: małżonkowie, rodzeństwo. Terapia skierowana do rodzin zainteresowanych zmianą w stosunkach rodzinnych, poprawą komunikacji pomiędzy członkami rodziny.