Magdalena Piela

mgr Magdalena Piela

psycholog-psychoterapeuta, pedagog

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Prowadzę diagnozę i psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji. Zajmuję się wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią zaburzeń nastroju, nerwicowych i osobowości.

Jestem absolwentką 5-letnich studiów magisterskich z psychologii (specjalność kliniczna) oraz z pedagogiki (specjalność sądowniczo-penitencjarna i resocjalizacja z profilaktyką społeczną) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Obecnie kształcę się na trzecim roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając staż kliniczny, a następnie podejmując zatrudnienie na Oddziale Dziennym Leczenia Chorób Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowości NZOZ „Remedis Pro” w Toruniu, gdzie współprowadziłam psychodynamiczną psychoterapię grupową skierowaną do osób dorosłych. Przez dwa lata pracowałam również w Ośrodku Środowiskowym dla Dzieci i Młodzieży przyjmując pacjentów z szeroką problematyką okresu adolescencji. Organizowałam specjalistyczne warsztaty oraz poradnictwo rodzinne mające na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych na Oddziale Wsparcia Rodzin Biologicznych w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu. Ukończyłam cykl szkoleń w ramach Programu Wzmacniania Rodziny w Fundacji „Maraton” w Warszawie uzyskując tytuł edukatora rodzinnego, a także angażowałam się w działalność wolontariacką w toruńskich placówkach (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Powrót z „U”), skupionych na leczeniu osób uzależnionych oraz terapii ich rodzin.

W praktyce pracuję z osobami, które:

  • cierpią z powodu niepowodzeń w obszarze edukacyjnym, zawodowym, uczuciowym, rodzinnym;
  • mają trudności w tworzeniu trwałych i stabilnych relacji z innymi;
  • znajdują się w kryzysie emocjonalnym i doświadczają nadmiernego lęku, smutku, złości, wstydu lub tłumią uczucia i mierzą się z pustką emocjonalną;
  • cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych;
  • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu życiowego, straty, żałoby;
  • odczuwają bezradność i mają poczucie braku wpływu na wydarzenia;
  • chcą lepiej poznać siebie i uzyskać wgląd w swoje trudności.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.