Dla par

Prowadzimy dostosowaną dla par formę terapii psychodynamicznej, prowadzoną przez dwóch terapeutów. W spotkaniach, odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu, uczestniczą pary, małżeństwa lub członkowie rodziny.
Terapia skierowana do osób zainteresowanych zmianą funkcjonowania w relacji małżeńskiej/partnerskiej, poprawą wzajemnej satysfakcji oraz komunikacji. Celem konsultacji jest określenie potrzeb partnerów i możliwości wzajemnego ich realizowania.

Sesje konsultacyjne odbywają się raz w tygodniu. Podczas pierwszych spotkań określamy obszar problematyki z jaką boryka się para oraz wzajemne oczekiwania. Po kilku sesjach konsultacyjnych, przedstawiamy rozumienie opisywanych problemów, omawiamy cele, zakres oraz możliwości pracy terapeutycznej. Cel terapii jest definiowany przez parę a sukces jest uzależniony od motywacji osób biorących udział w terapii. Obie strony muszą widzieć sens w podejmowaniu wysiłku. Jeżeli tylko jedna ze stron jest zainteresowana utrzymaniem związku, terapia może nie przynieść zamierzonego efektu. Przeciwskazaniem do terapii jest także pozostawanie w innej relacji, choroba psychiczna oraz uzależnienie od środków psychoaktywnych. Na tym etapie odbywa się kwalifikacja bądź nie, do terapii par. W przypadku konfliktu, silnego stanu pobudzenia lub agresji, gdy nie jest możliwe prowadzenie terapii w takiej formule po sesjach konsultacyjnych proponujemy inną formę terapii.