Konsultacje młodzieży

Najczęściej pierwsze spotkanie ze specjalistą odbywa się w obecności rodziców/opiekunów dziecka. Ma na celu zebranie podstawowych informacji na temat sytuacji dziecka, objawów oraz przeżywanych trudności, a także kontekstu zgłoszenia się po pomoc specjalisty. Analizowana jest ewentualna dotychczasowa historia leczenia. Na pierwsze spotkanie należy zabrać dokumentację medyczną (np. wypisy z szpitala jeśli występowały pobyty w szpitalu psychiatrycznym).

Kwalifikacja do psychoterapii poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi. Celem tego etapu jest pogłębienie rozumienia problematyki nastolatka, postawienie wstępnej diagnozy oraz kwalifikacja do formy leczenia.
Po zakończeniu sesji konsultacyjnych, na spotkanie ponownie zapraszani są rodzice wraz z dzieckiem, ustalane są warunki i zasady pracy terapeutycznej.

Pracujemy z dziećmi i nastolatkami między 11 a 18 rokiem życia, z problematyką koncentrującą się wokół:

• trudności w okresie dojrzewania, np. kłopoty w tworzeniu i utrzymywaniu relacji równieśniczych, kłopoty w harmonijnym określaniu tożsamości psychoseksualnej;

• objawów depresji młodzieńczej, np. przedłużające się okresy nadmiernego smutku, przygnębienia, braku energii, brak możliwości czerpania radości z dotychczasowych aktywności, wahania nastroju,a także trudności szkolne – kłopoty w nauce, odmowa uczęszczania na zajęcia;

• zaburzenia jedzenia