Psychoterapia dorosłych

Na czym polega terapia psychodynamiczna?

Proces leczenia oparty jest o analizę relacji terapeutycznej, jakości więzi oraz obrazów intrapsychicznych terapeuty i pacjenta, które tworzą się w umyśle pacjenta. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, wolnymi skojarzeniami, odczuciami następnie wspólnie poszukujemy ich znaczenia i przyczyn w odniesieniu do relacji terapeutycznej. Interwencje werbalne terapeuty służą spojrzeniu na dotychczasowe doświadczenie pacjenta z innej perspektywy, oraz umożliwiają przeżycie korektywnego doświadczenia w relacji terapeutycznej co prowadzi do zmiany terapeutycznej. Psychoterapia psychodynamiczna uwzględnia w rozumieniu człowieka nieświadomość i wpływ doświadczeń z całego życia na jego obecne funkcjonowanie. Ten rodzaj terapii umożliwia zrozumienie nieświadomych mechanizmów psychologicznych kierujących zachowaniem pacjenta, a następnie wprowadzenie zmian w codziennym funkcjonowaniu.

Psychoterapia psychodynamiczna jest adekwatną metodą leczenia:

 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń lękowych (np. fobie, stany lękowe, napady paniki i in.),
 • zaburzeń o podłożu nerwicowym (kompulsje, obsesyjne myśli i in.),
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne zaburzenie osobowości, borderline i in.),
 • schorzeń psychosomatycznych,
 • trudności ze snem,
 • problemów w sferze seksualnej,
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Ponadto, psychoterapia ta jest skierowana do osób, które mają trudności:

 • w relacjach interpersonalnych, zarówno koleżeńskich, zawodowych, czy partnerskich (np. trudności z utrzymaniem stałych i satysfakcjonujących relacji),
 • w obszarze poczucia własnej wartości,
 • w radzeniu sobie z emocjami,
 • w podejmowaniu decyzji,
 • z nadmiernym napięciem emocjonalnym,
 • z nieśmiałością,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niemożności poradzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.

Psychoterapia dorosłych Toruń

Psychoterapia indywidualna

Prowadzimy psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, proces terapii prowadzony jest w oparciu relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. :

 • w zrozumieniu nieświadomych uwarunkowań dróg na których dochodzi on do formułowania swoich poglądów, sądów oraz przekonań na temat rzeczywistości, lepszej kontroli impulsów,
 • zmianie mechanizmów obronnych na bardziej adaptacyjne oraz większej plastyczności w myśleniu i zachowaniu mającym wpływ na komfort w codziennym życiu i poprawę jakości funkcjonowania w obszarze interpersonalnym i społecznym.