Konsultacje dorosłych

Konsultacje dla osób dorosłych

Konsultacje mają na celu zapoznanie terapeuty z problematyką pacjenta. Podczas pierwszych kilku sesji, terapeuta określa zakres problemów, oczekiwania i cele osoby zgłaszającej się na terapię, które służą wstępnemu określeniu diagnozy i kierunku pracy. Po zakończeniu sesji konsultacyjnych terapeuta dokonuje kwalifikacji do określonego rodzaju terapii i wraz z pacjentem ustala kontrakt terapeutyczny określający realne cele do zrealizowania podczas psychoterapii. Kontrakt zawiera również ścisłe zasady i zakres zobowiązań terapeuty i pacjenta niezbędne do rozpoczęcia procesu terapeutycznego.

Dla kogo jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia jest skierowana do osób, które mają trudności:

  • w relacjach interpersonalnych, zarówno koleżeńskich, zawodowych, czy partnerskich (np. trudności z utrzymaniem stałych i satysfakcjonujących relacji),
  • w obszarze poczucia własnej wartości,
  • w radzeniu sobie z emocjami,
  • w podejmowaniu decyzji,
  • z nadmiernym napięciem emocjonalnym,
  • z nieśmiałością,
  • braku satysfakcji z życia,
  • niemożności poradzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.