Dla rodziców

To propozycja dla rodziców, którzy borykają się z trudnościami wychowawczymi oraz dostrzegają niepokojące zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu ich dziecka. Konsultacje ze specjalistą mogą dać nowe spojrzenie na to, co dzieje się z dzieckiem a rozeznając zgłaszaną problematykę pomoże w dobraniu odpowiednich metod i sposobów pomocy. Spotkanie ma na celu zebranie podstawowych informacji na temat sytuacji dziecka, objawów oraz przeżywanych trudności, a także kontekstu zgłoszenia. Analizowana jest ewentualna dotychczasowa historia leczenia. Na spotkanie należy zabrać dokumentację medyczną (np. wypisy z szpitala jeśli występowały pobyty w szpitalu psychiatrycznym).

Pracujemy z dziećmi i nastolatkami między 11 a 18 rokiem życia, z problematyką koncentrującą się wokół:

• trudności w okresie dojrzewania, np. kłopoty w tworzeniu i utrzymywaniu relacji równieśniczych, kłopoty w harmonijnym określaniu tożsamości psychoseksualnej;

• objawów depresji młodzieńczej, np. przedłużające się okresy nadmiernego smutku, przygnębienia, braku energii, brak możliwości czerpania radości z dotychczasowych aktywności, wahania nastroju,a także trudności szkolne – kłopoty w nauce, odmowa uczęszczania na zajęcia;

• zaburzenia jedzenia