Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży Toruń

Decyzja o psychoterapii odbywa się za zgodą nastolatka oraz rodziców, jeśli jest on niepełnoletni. Po etapie spotkań konsultacyjnych następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego z ustaleniem zasad i warunków pracy z terapeutą. Określana i omawiana jest także forma pracy terapeutycznej, która uzależniona jest od indywidualnej diagnozy.