Terapia par

Prowadzimy dostosowaną dla par formę terapii psychodynamicznej, prowadzoną przez dwóch terapeutów. W spotkaniach, odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu uczestniczą pary lub małżeństwa lub członkowie rodziny.
Terapia skierowana do osób zainteresowanych zmianą funkcjonowania w relacji małżeńskiej/partnerskiej, poprawą wzajemnej satysfakcji oraz komunikacji.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Podczas pierwszych spotkań określamy obszar problematyki z jaką boryka się para oraz wzajemne oczekiwania. Po kilku sesjach konsultacyjnych omawiamy cele, zakres oraz warunki kontraktu terapeutycznego.
Podczas sesji terapeutycznych analizujemy jakość relacji, rodzaj więzi między partnerami, odnosimy sposób funkcjonowania pary do historii własnej, historii rodziny i łączymy z rozumieniem aktywowanego podczas sesji, indywidualnego nieświadomego wzorca relacji , która ukazuje się w relacji do partnera i w przeniesieniu do terapeutów podczas sesji.

Cel terapii definiowany jest przez parę a sukces jest uzależniony od motywacji osób biorących udział w terapii. Obie strony muszą widzieć sens w podejmowaniu wysiłku. Jeżeli tylko jedna ze stron jest zainteresowana utrzymaniem związku, terapia może nie przynieść zamierzonego efektu. Przeciwskazaniem do terapii jest także pozostawanie w innej relacji, choroba psychiczna oraz uzależnienie od środków psychoaktywnych. Na tym etapie odbywa się kwalifikacja, bądź nie, do terapii par. W przypadku konfliktu, silnego stanu pobudzenia lub agresji, gdy nie jest możliwe prowadzenie terapii w takiej formule po sesjach konsultacyjnych proponujemy inną formę terapii.