mgr Anna Białek-Marks

Psychoterapeuta, socjoterapeuta

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

Nr rachunku:
64 1320 1537 2568 2898 3000 0001

Anna Białek-Marks – tel. 783 625 407

Psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta

Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwentka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Ukończyła 2 -stopniowy kurs z „Dialogu motywującego” oraz szereg szkoleń z zakresu profilaktyki i rozpoznawania mechanizmów przemocy domowej. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej (ISTDP).

Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.

Terapeutycznie pracuje od 2016 r.  Przez dwa lata prowadziła socjoterapię dla osób nieletnich objętych nadzorem kuratora rodzinnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako  terapeuta pracujący w  Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego REMEDIS PRO. Jak również odbyła staż kliniczny na Oddziale Dziennych Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym  w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.

Obszary specjalizacji:

  • terapia indywidualna dla osób dorosłych (trudności w radzeniu sobie z nadmiernymi emocjami- złości, agresji, smutku, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, problemy w tworzeniu satysfakcjonujących związków i relacji);
  • pomoc ofiarom przemocy;
  • terapia indywidualna młodzieży od 16 r.ż (zaburzenia zachowania, trudności w radzeniu sobie z nadmiernymi emocjami – złości, agresji, smutku, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami);
  • socjoterapia;

Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Uczestniczyła w następujących sympozjach:

  • Wrzesień 2020 r. – IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,
  • Czerwiec 2021 r.  – I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów „Tożsamość Socjoterapii”.